Traducción

Xe'ek'o'ob quinua vegetal yéetel pimientos calabacín yéetel champiñones

0 0
Xe'ek'o'ob quinua vegetal yéetel pimientos calabacín yéetel champiñones

Ts'aiko'on ti' a páawo'ob ts'aa:

Wa a copiar ka ts'aiko'on le enlace

Ingredientes

Raciones ajuste:
200g Quinua
100g Champignon Mushrooms
70g Páawo'ob Peppers, k'iin u ja'abil túumben
70g Amarilla ts'ulubmay
150g Calabacín
100g Kukuto' chak, u New10014
400g Ja'
Je'el bix uts'ta t'aane' Tsaats oliva extra virgen
Je'el bix uts'ta t'aane' Wotoch le k'an
Je'el bix uts'ta t'aane' Ta'ab/jok'en
Je'el bix uts'ta t'aane' Ts'ulubmay box

Ku ts'áabal le receta

Tech K'abéet Chúunul xoknáalo'obo' o registro bookmark leti' favoritos le contenido.

Yáantajo'ob:
  • Séeb
  • Ma' gluten
  • Healty
  • Sáasil
  • Vegano
  • Vegetariano
K'óoben:
  • K'a'ana'an 4
  • Chéen ch'a'abil

Ingredientes

Direcciones

Ts'aaj

Wa tukultik ti' junp'éel sáasil, lako' vegano ma' gluten, Chéen ok'om, verduras hervidas ku tal tin tuukul, Be'elajke' yéetel k receta a mostraremos tu saludable ka ki' u páajtal u janal toj: quinua yéetel verduras u jaajile', yéetel u explosión perfumes yéetel u boonil, Leti' jump'éel kin tuukul ch'a'abil ka divertida u descubrir túumben sabores k'óoben, yéetel tuláakal ligereza. Juntúul verdura crujiente ti' cubos acompaña le quinua, le reina ti' tuláakal le “cereales falsos”, ti' jump'éel ronda óok'ot sabor u conquistará le asab tradicionalistas yéetel yaan meent le delicias le amantes u k'óoben alternativa. Beetik le quinua yéetel verduras utia'al a cenas yéetel etail: celíacos ka vegetarianos ti' agradecerá, Ka páajtal le omnívoos a pedirán jump'éel encore!

Wook

1
U meentik

Mentik le quinua yéetel verduras, káajsik yo'osal u limpieza le cebollas rojas, ch'ak le tumen chúumuk yéetel tu láak' tu rodajas finas.

2
U meentik

Xan ch'ak tsulubmay chak tumen chúumuk yéetel ts'o'ok neek'o'obo' internas. Tu láak' ch'ak ti' mejen cubos ka repetir u yéet corte utia'al u amarilla ts'ulubmay.

3
U meentik

Ch'ak le calabacín ti' cubos ka finalmente cho'oik le hongos, ku ch'ak le ti' rodajas. Calienta jump'éel llovizna tsaats ti' jump'éel sartén ka añade le cebollas táanil.

4
U meentik

P'at u cocinen Chaambel, xa'ak'tik yéetel jump'íit ja' ka ku káajal le dorar ku, ka t'u'uchpachtik chakik jump'éel minutos asab, tak ka ken jach áak nal.

5
U meentik

Ku agregue le pimientos, xa'ak'tik ka cocinar ti' jump'éel xanab minutos bey ma' añadir le calabacín yéetel le champiñones.

6
U meentik

Cocine tuláakal ti' uláak' 5 minutos, ajustando yéetel ta'ab yéetel ts'ulubmay: u verduras táan listas yéetel crujientes!

7
U meentik

Kanáantik a Bejla'e' le quinua: chaal ma'alob, utia'al u tselik le capa saponina u religioso le pátina externa.

8
U meentik

In continuación k'íintik jump'íit tsaats tu inferior jump'éel sartén ka verter le quinua utia'al u ts'aik. Xa'ak'tik yéetel jump'éel cuchara che' utia'al Jech u tin láajaj, ki'ital yéetel ta'ab yéetel t'u'uchpachtik chakik, báats'tik yéetel le ja'o' restante: u volumen k'a'ana'an u beel u doble u le quinua.

9
U meentik

Jach séeba'an bey neek'o'obo' ku abren le nikte'o' yéetel le ja'o' ts'o'ok sido absorbida, le quinua táan ts'o'ok: añadir ti' le verduras. Xa'ak'tik yéetel saltear jump'íit utia'al u unir le sabores, ts'o'okole' ts'o'oksik yéetel junlaap' le' menta utia'al u ts'aik u fragancia le lako': le quinua yéetel verduras táan ts'o'ok utia'al u disfrutada!

Comentarios receta

Láayli' yaan mina'an comentarios ti' le receta, utilizar jump'éel formulario utia'al u ts'íibta'al a óolnake'
Recetas seleccionadas - Chuletas u cordero fritas
anterior
Chuletas u cordero fritas
Recetas seleccionadas - Garbanzos ka patatas cremoso sopa
uláak'
Ya'ach' yuumo'ob yéetel garbanzos cremosos
Recetas seleccionadas - Chuletas u cordero fritas
anterior
Chuletas u cordero fritas
Recetas seleccionadas - Garbanzos ka patatas cremoso sopa
uláak'
Ya'ach' yuumo'ob yéetel garbanzos cremosos

Agrega a comentario